Duveldragers ontlenen hun naam uit een stukje geschiedenis van hun vestigings plaats.

Door de invoering van sterk verhoogde, nieuwe accijnzen in 1470-1471, in het bijzonder op buiten de stad gebrouwen bier à 15 stuivers per vat (bier was volksdrank bij gebrek aan goed drinkwater), en ook op wijn, koren en zout. Dit leidde tot een heftig oproer (accijnsoproer). In deze tijd werd een nieuw accijnshuisje gebouwd (Velius vermeldt niet wáár in Hoorn), waar de burgers zich zeer laatdunkend over uitlieten. Een vrouwspersoon beweerde dat zij ’s nachts de duivel op dit huisje had zien zitten. De heren, hiervan horend, veroordeelden haar om in de eerstvolgende processie mee te lopen met een brandende waskaars in de hand en een houten duivel op haar borst. Sindsdien werden de inwoners van Hoorn door nabuursteden wel duveldragers genoemd.(met dank aan vereniging oud Hoorn en dhr Frans J.P.M Kwaad voor deze tekst en info)


Duveldragers krijgt vanaf 2019 een compleet nieuwe betekenis erbij, namelijk die van een geweldige groep enthousiaste muzikanten die van elk feest een knalfuif maken met hun muziek en show.


media en tekst en hiermee onze website zullen in de loop van het jaar door optredens en gebeurtenissen langzaam aan meer infotainment bevatten en zijn definitieve vormen aan nemen.